Frågan om mäns våld är inte en indvandringsfråga!

Om ni verkligen vill lösa problemet, börja med att ändra förståelsen för maskulinitet och könsroller! Sluta attackera invandrare!

I diskussionen som pågår efter de senaste kvinnomorden i Sverige påstår SDs partiledare att våld mot kvinnor är importerat våld. Men det stämmer inte. Våld mot kvinnor är en allvarlig samhällsfråga som har sociala, ekonomiska, psykologiska och hälsomässiga konsekvenser och detta är inte kopplat till den senaste tidens invandringsvåg till Sverige.

För att förstå frågan är det nödvändigt att först gå till roten till frågan. Våld mot kvinnor är systematiska våldshandlingar mot kvinnor både inom och utanför hemmet på grund av deras kön. Bakom detta våld ligger mäns dominans inom alla samhällsområden och ojämlikheten mellan kvinnor och män. Det vill säga att som det skapar våld är det faktumet av maskulinitet som existerar socialt och återges. Detta faktum av maskulinitet är överallt i världen, färre i vissa länder och mer i vissa länder.

En kvinna är inte trygg någonstans om hon bor i samma hus med en man som misshandlar henne. Rapporten publicerad av FN under rubrik Global Study on Homicide- Gender-related killing of women and girls(2018, UNODC) gör detta tydligt. Enligt den rapporten som står att  87 tusen kvinnor mördades 2018 är den farligaste platsen i världen för en kvinna sitt eget hem.  Att påvisas invandrare som källan till våld mot kvinnor i den sådana situationen innebär både en öppen fientlighet mot invandrare och att huvudorsaken till problemet är förvanskad. Det är inte alls förvånande för ett parti som betonar vid varje tillfälle att de inte vill ha flyktingar i Sverige.

Det är inte även förvånande att politikerna diskuterar "hedersrelaterat våld" efter nästan varje kvinnomord i Sverige. Mordet på Fadime Sahindal var utgångspunkten för denna kontrovers som går tillbaka till idag. Naturligtvis kan vi inte ignorera det faktumet att det har förekommit våld och mord i namn av heder och vi måste absolut kämpa mot detta. Men vi måste också se att våld i nära relation och våld i namn av heder har samma grund, det patriarkala våldet. Om vi ​​saknar denna viktiga punkt, kommer vi att stärka rasismen.

Mäns våld mot kvinnor i Sverige är omfattande och för stor för att förklaras med invandrare. Inte bara i Sverige utan också i EU. Vi tar en kort titt på några av de uppgifterna publicerad av BRÅ och som står i Sveriges Kvinnolobby:s rapport med rubrik Kvinnor i Sverige 2021. 2019 anmäldes 38 200 fall av misshandel mot kvinnor och 23 200 sexualbrott. Det ingår också i rapporten att det orapporterade våldet är större. Endast 20-25 procent av kvinnor som utsätts för våld anmälar våld till polisen, enligt BRÅs uppskattning. Dessutom har var tredje kvinna i EU utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder, enligt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA).

I en värld där miljontals kvinnor utsätts för fysiskt, psykologiskt, ekonomiskt och digitalt våld varje dag, är att tillskriva våld mot kvinnor endast till invandrare i landet att reproducera maskulinitet som skapar våld. Det vill säga att ett socialt problem inte kan reduceras till individer och detta inte kan heller tillskrivas endast en grupp. Om ni verkligen vill lösa problemet, börja med att ändra förståelsen för maskulinitet och könsroller! Sluta attackera invandrare!

Öne çıkan haberler!