Na Yayınları'ndan yeni kitap: Gudea’dan Sokrates’e Özgürlük Tarihi

İbrahim Tikan tarafından yazılan “Gudea’dan Sokrates’e Özgürlük Tarihi (Antik Kürdistan ve Dünya Tarih)” adlı kitap Na Yayınları’ndan çıktı.

Gazete İsveç - İbrahim Tikan tarafından yazılan “Gudea’dan Sokrates’e Özgürlük Tarihi (Antik Kürdistan ve Dünya Tarih)” adlı kitap Na Yayınları’ndan çıktı.

Yazar İbrahim Tikan’ın “Big Bang’tan İnsana Özgürlük Tarihi, Maymundan Tanrıya Özgürlük Tarihi, Spartaküs’ten Maz­dek’e Özgürlük Tarihi” adlı eserleri de baskıya hazırlanıyor.

Na Yayınları’nın kitap için hazırladığı tanıtım içeriği şöyle:

Yazar bu çalışmada Kürt halkının egemenlerce kendine mal edilmeye çalışılan tarihine big bangtan başlayıp eşitlikçi klan-kabile döneminden, bu dönemin nasıl ataerkil aşiret formuna dönüştüğünden, devletlerin inşa edilmesinden devlet dışı kalan toplumların çelişki ve çatışkılarına kadar antik çağda gelişen Kürt tarihine ışık tutmaktadır.

Mikro tarih anlayışı yüzünden muallakta kalan; Kürtler Yahudilerin kayıp bir kolu mudur? Zerdüştlük inancı Fars kültürüne mi aittir? Newroz gerçekliği ve bu gerçeklikte Demirci Kawa’nın rolü nedir? İlk demokrasi örneği Atina’da mı uygulanmıştır? Trova Yunanistan’ın kültürel bölgesine mi, yoksa Anatolia’nın kültürel bölgesine mi dahil? Kur’an’da geçen Hurilerin Hurri kızlarından esinlenme ihtimali nedir? gibi çelişkili konuları irdelemiş ve evrensel tarih kuramıyla da cevaplayarak tarih bilimlerine büyük derecede katkı sunmuştur.

Yine yazar okuru, dönemin Mezopotamya’sında Paris sokaklarından daha cezbedici olan Kürdistan höyüklerine tarihsel bir gezintiye çıkarırken: günümüzde hayallerini gerçekleştirmek için akın akın Avrupa’ya okumak, çalışmak amacıyla göç eden binlerce Kürt gencinin çelişkilerine de cevap vermiş ve Avrupa menşeli gelişen oryantalist tarih anlayışına alternatif bir bakış açısı sunmuştur.

Öne çıkan haberler!